18è Campus de bàsquet d’estiu

A les inscripcions realitzades a partir del 9 de juny, no es podrà garantir que podem donar l’equipació oficial del Campus. En cas de no tenir-ne, serà substituït per algun altre obsequi.

El C.B. Farners organitza el 18è Campus de Bàsquet d’estiu.

El Campus complirà amb totes les mesures i recomanacions establertes per les autoritats, per minimitzar el contagi de la COVID.

Caldrà tenir present que per fer la inscripció, tothom haurà d’adjuntar el document de Declaració responsable de famílies, degudament emplenat i marcant totes les caselles. S’haurà de tenir signat i amb la data que es signi el document. El document és:

Declaracio responsable families

També us adjuntem el llistat de comprovació de símptomes que haureu de verificar cada dia abans de portar la nena o nen al Campus. Qualsevol símptoma que presenti el participant o familiars o gent de contacte habitual, haurà de ser comunicat al responsable del Campus. Aquest document no s’ha d’entregar, només us servirà de guia per fer la comprovació de símptomes. La relació de símptomes és:

Llistat de comprovacio de simptomes

Tot i que per formalitzar la inscripció no és obligatori el calendari vacunal al dia, si que és altament recomanable. Aquí teniu una guia del que significa estar al dia de les vacunes. Aquesta guia tampoc cal entregar-la, només és una eina útil per saber les vacunes que toquen per cada edat:

Guia significat calendari vacunal al dia

Les inscripcions es faran online a través del panell d’activitats del Club. Per fer les inscripcions haureu d’adjuntar:

  • Full Declaració responsable famílies.
  • Còpia de la targeta de Salut (catSalut).
  • Calendari vacunacions. Si no es vol adjuntar us haureu de posar en contacte amb nosaltres (coordinador@cbfarners.com) i us indicarem com procedir.
  • Justificant de pagament.

El pagament per transferència bancària es farà al número de compte de la Caixa:

ES12 2100 0020 0902 0040 4121