17è Campus de bàsquet d’estiu

El C.B. Farners organitza el 17è Campus de Bàsquet d’estiu.

El funcionament d’aquest campus variarà per atendre a les noves mesures de seguretat i prevenció arran de la crisi provocada pel COVID-19.

En el document següent, podreu veure el funcionament d’aquest campus. Aquest document va ser el que es va mostrar en reunió informativa que va tenir lloc divendres 12 de juny.

Presentació Campus

Caldrà tenir present que per fer la inscripció, tothom haurà d’adjuntar el document de Declaració responsable de famílies, degudament emplenat i marcant totes les caselles. S’haurà de tenir signat i amb la data que es signi el document. El document és:

Declaracio-responsable-families

També us adjuntem el llistat de comprovació de símptomes que haureu de verificar cada dia abans de portar la nena o nen al Campus. Qualsevol símptoma que presenti el participant o familiars o gent de contacte habitual, haurà de ser comunicat al responsable del Campus. La relació de símptomes és:

Llistat-de-comprovacio-de-simptomes

Tot i que per formalitzar la inscripció no és obligatori el calendari vacunal al dia, si que és altament recomanable. Aquí teniu una guia del que significa estar al dia de les vacunes:

Guia significat calendari vacunal al dia

Les inscripcions es faran online a través del panell d’activitats del Club. Us avisarem quan s’obrin les inscripcions. Per fer les inscripcions haureu d’adjuntar el full Declaració responsable famílies i justificant de pagament OBLIGATORIAMENT. Serà també molt recomanable que hi adjunteu el calendari vacunal al dia.

El pagament per transferència bancària es farà al número de compte de la Caixa:

ES12 2100 0020 0902 0040 4121

Preu de cada torn: 120€